Zobacz przykładowy wniosek

UPOWAŻNIENIE

(miejscowość) (data) (imię i nazwisko lub nazwa właściciela) (ulica, nr domu, nr lokalu) (kod pocztowy, miasto) (PESEL lub REGON / data urodzenia) (numer i seria dowodu osobistego) (imię i nazwisko) (ulica, nr domu, nr lokalu) (kod pocztowy, miasto) (PESEL lub REGON / data urodzenia) (numer i seria dowodu osobistego)
Regulamin

Aplikacja dostępna pod adresem upowaznienie.pojazdu.pl jest darmowa i umożliwia wygenerowanie upoważnienia osoby do zarejestrowania, wyrejestrowania, odbioru dokumentów oraz wpisania adnotacji urzędowych. Upoważnienie jest składane w odpowiednim urzędzie wraz z odpowiednimi wnisokami. Serwis nie przechowuje jakichkolwiek danych osobowych. Dane typu imię, nazwisko, pesel itp. są używane jedynie do utworzenia pliku PDF i nie są zapisywane.